Ändringar av godkännande av postlåda i Microsoft Dynamics 365

I den här artikeln beskrivs ändringarna av godkännande av postlåda i Microsoft Dynamics 365.

Gäller för:   Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Ursprungligt KB-nummer:   4506139

Inledning

Vi ändrar godkännandeprocessen för nya/uppdaterade/ändrade postlådor. För att ge mer flexibilitet i hanteringen lägger vi till Exchange som någon som kan godkänna postlådor. Dessutom dokumenterar vi hur de som har behörighet att göra godkännande av postlådor kan ändra standardinställningarna så att användar- och köpostlådor inte kräver godkännande.

Godkännandeprocessen för postlådor visas i följande flödesschema.

Diagram över dynamics 365-postlådegodkännandeprocessen.

Anteckning

När funktionen Server-Side synkronisering först släpptes kunde bara rollen Global administratör godkänna postlådor.

Vi lanserar dessa ändringar region för region som en del av Tjänstuppdatering 60. först för Customer Engagement Online/Exchange Online och sedan för Customer Engagement Online/Exchange Lokalt.

Behörighetsmodell

Godkännande av administratörspostlåda

Så här godkänner du postlådor i Dynamics 365:

  1. Du måste vara systemadministratör i Dynamics 365 och antingen Exchange eller Office 365 global administratör.
  2. Du måste ha behörigheten Godkänn e-postadresser för användare eller köer.

Mer information finns i Godkänna e-post.

Ta bort krav för att godkänna postlådor

Varning

Det här alternativet rekommenderas inte eftersom det gör det möjligt att synkronisera en e Exchange postlåda till Dynamics 365 utan korrekt auktorisering.

Om du vill ta bort kravet för att godkänna alla användar- eller köpostlådor måste en Dynamics 365-systemadministratör (med Exchange-administratör eller global administratörsbehörighet) följa de här stegen:

  1. Öppna webbprogrammet Kundengagemang.

  2. Gå till Inställningar, Administration och klicka sedan på System Inställningar.

  3. Avmarkera e-postbearbetningen för inställningar för ej godkända användare och köer och klicka sedan på OK.

    Skärmbild för att avmarkera e-postbearbetningen för inställningar för ej godkända användare och köer.

Mer information finns i Ta bort krav för att godkänna.

Frågor

Om du har frågor efter att ha läst den medföljande dokumentationen om det här avsnittet kan du kontakta kundsupport.