Microsoft Dynamics CRM Online användare synkroniseras inte från Office 365 när de har raderat O365-säkerhetsgruppen

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där Microsoft Dynamics CRM Online användare inte synkroniserar från Office 365 efter att ha raderat O365-säkerhetsgruppen.

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM Online
Ursprungligt KB-nummer: 3052831

Symptom

När du har raderat en säkerhetsgrupp från Office 365-portalen som var associerad med en Microsoft Dynamics CRM Online organisation synkroniserades inte användare utanför gruppen till CRM Online-organisationen.

Orsak

När du tar bort en säkerhetsgrupp från Office 365-portalen tas gruppen inte automatiskt bort från en CRM Online-organisation.

Lösning

Ta bort säkerhetsgruppen från CRM-instansen i CRM Online Admin Center med hjälp av följande steg:

  1. Logga in på CRM från Office 365-portalen och gå till CRM Online Admin Center.
  2. Välj CRM-instansen och välj Redigera.
  3. Ta bort säkerhetsgruppen och välj Spara.

Mer information

Den kommer att behandlas i en framtida uppdatering för Microsoft Dynamics CRM Online.