Meddelandet "IncomingMailboxInternalCrmError" visas i Microsoft Dynamics 365

Den här artikeln innehåller en lösning på ett fel som inträffar i en postpost i en Dynamics 365 postlåda.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4471948

Symptom

Följande avisering på informationsnivå visas i en postpost i en Dynamics 365 postlåda:

"Ett internt Microsoft-Dynamics 365 fel uppstod när e-post skulle tas emot via postlådan [Postlådenamn]. Ägaren till den associerade e-postserverprofilen [Profilnamn] har meddelats. Systemet försöker få e-post igen senare.
Email serverfelkod: IncomingMailboxInternalCrmError"

Orsak

Det här meddelandet kan visas om Server-Side synkronisering försökte hämta e-postmeddelanden men stötte på ett internt fel. Det är vanligtvis ett tillfälligt problem och e-postmeddelandena hämtas korrekt vid nästa synkroniseringscykel (vanligtvis 15 minuter).

Åtgärd

Om det här meddelandet inte sparas i nästa synkroniseringscykel (vanligtvis 15 minuter) kan den här varningen ignoreras. Om det här meddelandet kvarstår och e-postmeddelandet inte hämtas av Server-Side synkronisering kan du kontakta Microsoft Support.