Lösningsinstallationen misslyckas på grund av beroenden som inte finns i en CDS-miljö

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där lösningsinstallationen misslyckas på grund av beroenden som inte finns i en CDS-miljö.

Gäller för:   Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer:   4499731

Symptom

När du försöker importera en lösning i Dynamics 365 misslyckas importen på grund av saknade beroenden. Om du installerar lösningen från administrationscentret kanske du bara ser ett meddelande om att installationen misslyckades. Om du importerar en lösning från Dynamics 365-webbprogrammet kanske du ser mer information, till exempel vilka beroenden som saknas.

Orsak

Det kan inträffa om lösningen kräver komponenter som inte finns i en miljö med en gemensam datatjänst (CDS). I en miljö med endast CDS ingår inte alla enheter, utan inkluderar bara vissa standardenheter. Om lösningen du försöker installera beror på en enhet som inte finns i din miljö (t.ex. en entitet som bara finns i försäljningsappen) kunde inte lösningen installeras.

Lösning

Försök bara installera lösningen i en miljö som innehåller de nödvändiga komponenterna. Det finns många lösningar i Administrationscenter och AppSource som bara kan installeras om du har vissa licenser, till exempel en licens som innehåller programmet Försäljning.