Lösningspaketet som du importerar genererades på Microsoft Dynamics 365 Online. Det går inte att importera det till lokala eller värdbaserade versioner av Microsoft Dynamics 365

Den här artikeln innehåller en lösning på ett fel som uppstår när du försöker importera en lösning i Dynamics 365.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4457896

Symptom

När du försöker importera en lösning i Dynamics 365 visas följande meddelande:

"Lösningspaketet som du importerar genererades på Microsoft Dynamics 365 Online, det kan inte importeras till lokala eller värdbaserade versioner av Microsoft Dynamics 365." Du kan också se en referens för felkoden 8004806B.

Orsak

Den här lösningen kan inte importeras till en lokal eller värdbaserad version av Dynamics 365.

Lösning

Försök bara importera den här lösningen i en Dynamics 365 Online-organisation.