"Ett objekt med samma nyckel har redan lagts till" Felmeddelandet visas i Hanteringsreporter 2012 FiscalYearProvider till räkenskapsårsaktivitet

Den här artikeln innehåller en lösning på ett fel som uppstår när du använder Microsoft Management Reporter 2012 med Microsoft Dynamics GP.

Gäller för: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 2983920

Symptom

När du använder Microsoft Management Reporter 2012 med Microsoft Dynamics GP kan du få följande felmeddelande under integrationsaktiviteten FiscalYearProvider till räkenskapsår:

Ett objekt med samma nyckel har redan lagts till

Orsak

Det kan finnas dubblettvärden Dex_Row_Id i tabellerna SY40100 och SY40101.

Lösning

Kör båda skripten mot företagets databaser för att söka efter dubblettvärden Dex_Row_Id i periodtabellerna.

select top 1 DEX_ROW_ID from sy40100 group by DEX_ROW_ID having count(*) > '1'
select top 1 DEX_ROW_ID from sy40101 group by DEX_ROW_ID having count(*) > '1'

Om en post returneras kontaktar du supporten för ytterligare hjälp.

Använd supportämnet Financial – General Ledger och underavsnittet: Räkenskapsperioder

Kontakta Meddelandecenter för att öppna en supportincident genom att ringa 1-888-477-7877. Ange så mycket information du kan.