[SDP 3.0] [f2915ec5-185d-4984-b42e-2e7b30c7f116] Diagnostik för Management Reporter 2012 Company Code Update

Med detta diagnostikverktyg kan du uppdatera företagskoder i rapporter och träddefinitioner från den äldre leverantören (-Curr) till DDM-leverantör (ingen "-Curr"). Detta diagnostikverktyg är användbart när du uppgraderar från Microsoft Dynamics GP Legacy-leverantören till Microsoft Dynamics GP DataMart-providern.

Gäller för:   Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer:   2844146

Förutsättningar

  • Säkerhetskopia av MR SQL databas
  • Dynamics GP Legacy provider installerad (eller var vid något tillfälle)
  • Dynamics GP DataMart-leverantör installerad

Inledning

När du har SQL Server MR SQL Server och MR-databasnamnet kan du mappa varje "-Curr"-företag till ett annat befintligt företag utan "-Curr". När du har bekräftat varje mappning kör diagnostiken SQL skript mot MR-databasen för att ändra företaget för de rapporter och träd som valts ut.