[SDP 3.0] [f2915ec5-185d-4984-b42e-2e7b30c7f116] Hanteringsreporter 2012 Diagnostik för företagskoduppdatering

Med den här diagnostiken kan du uppdatera företagskoder för dina rapporter och träddefinitioner från den äldre providern ("-Curr") till DDM-providern (ingen "-Curr"). Den här diagnostiken är användbar när du uppgraderar från Microsoft Dynamics GP Legacy-providern till Microsoft Dynamics GP DataMart-providern.

Gäller för: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 2844146

Förhandskrav

  • Säkerhetskopia av MR SQL-databasen
  • Äldre Dynamics GP-provider installerad (eller var någon gång)
  • Dynamics GP DataMart-provider installerad

Introduktion

När du har angett MR-SQL Server och MR-databasnamnet kommer du att kunna mappa varje "-Curr"-företag till ett annat befintligt företag utan "-Curr". När du har bekräftat varje mappning körs diagnostiken med att uppdatera SQL-skript mot MR-databasen för att ändra företaget i de rapporter och träd som har valts.