Dubbelklicka, dra och släpp fungerar inte

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där dubbelklickning, dra och släpp inte fungerar.

Gäller för: Power Automate
Ursprungligt KB-nummer: 4555842

Symptom

Dra och släpp eller dubbelklicka registreras inte korrekt.

Verifierar problem

Kända problem och lösningar

Lösa steg

Checklänken stöds inte vid verifiering av problem.