Inspelaren spelar inte in program

Den här artikeln innehåller steg för att lösa problemet med att inspelaren inte registrerar program.

Gäller för:   Power Automate
Ursprungligt KB-nummer:   4555846

Symptom

När du försöker spela in ett program visas följande meddelande:

Det går inte att spela in den här appen än.

Skärmbild av meddelandet när du spelar in ett program.

Verifierar problem

Mer information finns i:

Lösa steg

Kontrollera länken för att verifiera problem för att se om apptypen stöds.