Så här startar du om UI-flöden för att återställa från ett felaktigt tillstånd

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där du konsekvent får ett fel när du kör, spelar in eller testar ett UI-flöde.

Gäller för:   Power Automate
Ursprungligt KB-nummer:   4555618

Symptom

Om du är i ett tillstånd där du konsekvent får ett fel när du kör, spelar in eller testar ett UI-flöde, men ingenting kan åtgärdas, kan det hjälpa att starta om UI-flöden genom att starta om tjänsten.

Du måste vara administratör på datorn för att starta om tjänsten.

Lösning

Innan du startar om UI-flödestjänsten kontrollerar du i aktivitetshanteraren att UI-flödesagenten (Microsoft.Flow.Rpa.Agent) inte körs. Om den körs väljer du Avsluta uppgift.

Skärmbild där du väljer alternativet Avsluta uppgift när U I-flödesagenten körs.

Använd följande metoder för att starta om UI-flödestjänsten i följande ordning.

Anteckning

Du måste vara administratör för att starta om tjänsten.

 • Metod 1: Starta om UIFlowService

  • Öppna aktivitetshanteraren och gå till fliken Tjänster, leta sedan efter UIFlowService, högerklicka på den och välj Starta om.

  Skärmbild för att starta om U I-flödestjänsten i Aktivitetshanteraren.

 • Metod 2: Om metod 1 returnerar ett fel kan du försöka starta om tjänsten manuellt på följande sätt:

  1. Avsluta (avsluta uppgift) processen för UI-flödestjänsten (överordnad för tjänsten) på fliken Process i aktivitetshanteraren.

   Skärmbild för att avsluta processen för U I-flödestjänsten under fliken Process i Aktivitetshanteraren.

  2. Ta sedan bort session.json som finns i

   • C:\Windows\ServiceProfiles\UIFlowService for Windows 10
   • C:\Users\UIFlowService for Windows Server 2016 and Windows Server 2019

  Anteckning

  Tjänsten bör startas om automatiskt när aktiviteten har avslutats.