Återställningsåtgärden för SQL-databasen misslyckas på Linux-servrar

Den här artikeln hjälper dig att kringgå problemet där en återställningsåtgärd för SQL-databas misslyckas på Linux-servrar.

Gäller för: SQL Server 2017 i Linux, SQL Server 2017 Developer Linux, SQL Server 2017 Enterprise Core Linux, SQL Server 2017 Enterprise Linux, SQL Server 2017 Standard Linux
Ursprungligt KB-nummer: 4519691

Symptom

När du försöker återställa en SQL-databas på en Microsoft SQL Server 2017 Linux-server misslyckas åtgärden under återställningsprocessen och returnerar ett felmeddelande som liknar följande:

ÄNDRINGSFILEN påträffade operativsystemfel 31 (En enhet som är ansluten till systemet fungerar inte.) vid försök att expandera den fysiska filen

Orsak

Det här problemet kan uppstå eftersom det finns slut på utrymme på hårddisken. På Linux-servrar kontrollerar SQL Server inte det tillgängliga utrymmet innan åtgärden startas.

Lösning

Du kan undvika det här problemet genom att återställa databasen på en volym som har tillräckligt med utrymme.

Referenser

Läs mer om beskrivningen av standardterminologin som används för att beskriva Microsofts programuppdateringar som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar.