Om du håller Skift-tangenten och stänger av eller loggar ut kanske inte automatisk inloggning inaktiveras

Den här artikeln hjälper dig att lösa ett problem där du inte kan inaktivera automatisk inloggning genom att hålla ned Skift-tangenten medan du stänger av eller loggar ut från en dator.

Gäller för: Windows 10 – alla versioner
Ursprungligt KB-nummer: 2840544

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du ansluter ett USB-tangentbord till en dator som kör Windows.
  • Automatisk inloggning är aktiverat.

    Obs!

    Om du vill aktivera automatisk inloggning anger du registervärdet AutoAdminLogon till 1 med hjälp av Registereditorn. Mer information finns i avsnittet Mer information i slutet av den här KB-artikeln.

  • Du loggar ut från datorn för att logga in med ett annat användarkonto och håller ned Skift-tangenten på USB-tangentbordet när du har loggat ut för att åsidosätta inställningen för automatisk inloggning.

I det här scenariot visas inte dialogrutan Secure Attention Sequence (inloggning).

Lösning

Lös problemet genom att hålla ned Skift-tangenten innan du väljer att logga ut eller starta om systemet. Du kan också försöka trycka på Skift-tangenten flera gånger.

Mer information

Om du vill ha mer information om hur du aktiverar automatisk inloggning i Windows klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

310584 Så här aktiverar du automatisk inloggning i Windows