Så här ändrar du produktnyckeln för volymlicensiering

I den här artikeln beskrivs hur du ändrar produktnyckeln för volymlicensiering.

Gäller för:   Windows Server 2012 R2, Windows 10 – alla utgåvor
Ursprungligt KB-nummer:   328874

Inledning

Varning

Anvisningarna i artikeln gäller endast för volymlicensmedia. Om du provar de här stegen för OEM-media eller återförsäljningsmedia ändrar du inte produktnyckeln.

När du installerar Windows XP Windows Server 2003 måste media matcha produktnyckeln. SKU:n (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition och så vidare) och språket (engelska, franska osv.) måste alltså matcha mellan produktnyckeln och media. Det är nödvändigt för att du ska kunna ange produktnyckeln. Om installationsmediet inte stämmer överens med produktnyckeln får du följande felmeddelande:

Produktnyckeln är ogiltig.

Om du använder en "läckt" produktnyckel (en produktnyckel som är känd för att vara tillgänglig för allmänheten) för att distribuera Windows XP på flera datorer (en volymlicensinstallation) kanske du inte kan installera Windows XP Service Pack 1 (SP1) och senare versioner av Windows XP, eller automatiskt hämta uppdateringar från webbplatsen Windows Update. Du kan till exempel få följande felmeddelande när du installerar Windows XP SP1 och senare versioner av Windows XP:

Den produktnyckel som används för att installera Windows är ogiltig. Kontakta din systemadministratör eller återförsäljare direkt för att få en giltig produktnyckel. Du kan också kontakta Microsoft Corporations team för att göra en grupp för skydd mot skräppost genom att skicka ett e-postmeddelande om du tror att du har köpt Microsoft-programvara piracy@microsoft.com . Du kan vara säker på att all personlig information som du skickar till Microsofts team för säkerhet kommer att behållas med strikt förtroende.

Den här artikeln är avsedd för en avancerad datoranvändare. Det kan vara enklare att följa anvisningarna om du skriver ut den här artikeln först.

Mer information

Förutsättningar

Du måste ha en giltig produktnyckel innan du kan använda informationen i den här artikeln. Om du vill ha en giltig produktnyckel klickar du på följande länk för att kontakta Microsoft Volume Licensing Service Center:
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx

Steg för att ändra produktnyckeln för volymlicensiering

I den här artikeln beskrivs två metoder för att ändra Windows-produktnyckeln för XP efter en volymlicensieringsinstallation för att lösa problemet. En metod använder det grafiska Windows gui (Activation Wizard) och den andra metoden använder ett Windows Management Instrumentation (WMI). Aktiveringsguiden är enklare. Men om du måste ändra produktnyckeln för flera datorer är skriptmetoden mer passande.

Metod 1: Använd Aktiveringsguiden

Viktigt

Det här avsnittet, metoden eller uppgiften innehåller steg som beskriver hur du ändrar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill ha mer information om hur du både kan backa och återställa registret kan du klicka på följande artikelnummer och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Hur man säkerhetskopierar och återställer registret i Windows
Om du bara har några få produktnycklar för volymlicensiering som ska ändras kan du använda Aktiveringsguiden.

Anteckning

Vi rekommenderar att du kör Systemåterställning för att skapa en ny återställningspunkt innan du följer de här stegen.

Inaktivera Windows
 1. Klicka på Start och därefter på Kör.

 2. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

 3. Leta rätt på och klicka på följande registernyckel i navigeringsfönstret: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents

 4. Högerklicka på OOBETimer i avsnittsfönstret och klicka sedan på Ändra.

 5. Ändra minst en siffra i det här värdet för att inaktivera Windows.

Återaktivera Windows och lägg till en ny produktnyckel
 1. Klicka på Start och därefter på Kör.

 2. Skriv följande kommando i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a

 3. Klicka på Ja, jag vill ringa kundtjänst för att aktivera Windows och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på Ändra produktnyckel.

 5. Skriv den nya produktnyckeln i rutorna Ny nyckel och klicka sedan på Uppdatera.

  Om du kommer tillbaka till föregående fönster klickar du på Påminn mig senare och startar sedan om datorn.

 6. Upprepa steg 1 och 2 för att Windows att den är aktiverad. Du får följande meddelande: Windows är redan aktiverat. Klicka på OK för att avsluta.

 7. Klicka på OK.

 8. Installera Windows XP Service Pack 1a eller en senare version av Windows XP.

Om du inte kan starta Windows efter att du Windows XP SP1 eller en senare version av Windows XP kan du prova följande:

 1. Starta om datorn och börja trycka på F8 tills du ser Windows Avancerade alternativ-menyn.
 2. Välj Senast känd konfiguration på menyn och tryck på RETUR. Det här alternativet Windows med en tidigare bra konfiguration.
 3. Upprepa steg 1 till 8 under "Återaktivera Windows lägg till ny produktnyckel".

Om du kan installera SP1 eller en senare version av Windows XP och du kan starta om Windows har du löst problemet. Om problemet inte har lösts provar du metod 2 eller går till avsnittet "Nästa steg" för fler felsökningsresurser.

Metod 2: Använda ett skript

Om du måste ändra produktnyckeln för flera datorer rekommenderar vi den här metoden. Du kan skapa ett WMI-skript som ändrar produktnyckeln för volymlicensiering och sedan distribuerar det här skriptet i ett startskript.

I ChangeVLKey2600.vbs och exempelskriptet ChangeVLKeySP1 som beskrivs i det här avsnittet används den nya volymlicensieringsnyckeln som du vill ange som ett enda argument. Den är i en alfanumerisk form med fem delar.

Vi rekommenderar att du använder ChangeVLKey2600.vbs-skriptet på Windows XP-baserade datorer som inte kör Windows XP SP1 och senare versioner av Windows XP och att du använder ChangeVLKeySP1.vbs-skriptet på Windows XP-baserade datorer som kör Windows XP SP1 och senare versioner av Windows XP. De här skripten utför följande funktioner:

 • De tar bort bindestrecken (-) från den alfanumeriska produktnyckeln med fem delar.
 • De skapar en instans av win32_WindowsProductActivation klassen.
 • De kallar metoden SetProductKey med den nya produktnyckeln för volymlicensiering. Du kan skapa en batchfil eller en cmd-fil som använder något av följande exempelskript, tillsammans med den nya produktnyckeln som ett argument.

Du kan distribuera den som en del av ett startskript eller köra det från kommandoraden om du vill ändra produktnyckeln på en enda dator.

Exempel

Mer information om hur du skapar skript på produktnyckeln finns på följande Microsoft-webbplats:
https://technet.microsoft.com/library/bb457096.aspx

ChangeVLKeySP1.vbs
' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs 
' 
' This script changes the product key on the computer 
' 
'*************************************************************************** 
ON ERROR RESUME NEXT 

if Wscript.arguments.count<1 then 
  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument" 
  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX" 
  Wscript.quit 
end if 

Dim VOL_PROD_KEY 
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0) 
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","")'remove hyphens if any 

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation") 
  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY) 
  if err <> 0 then 
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number) 
   Err.Clear 
  end if 
Next
ChangeVLKey2600.vbs
' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs 
' 
' This script changes the product key on the computer 
' 
'*************************************************************************** 
ON ERROR RESUME NEXT 
if Wscript.arguments.count<1 then 
  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument" 
  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX" 
  Wscript.quit 
end if 

Dim VOL_PROD_KEY 
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0) 
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","")'remove hyphens if any 
Dim WshShell 
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry value 
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation") 

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY) 
  if err <> 0 then 
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number) 
   Err.Clear 
  end if 

Next

I följande exempel visas hur du använder ChangeVLKeySP1.vbs skript från en kommandorad:

 1. Klicka på Start och därefter på Kör.
 2. I rutan Öppna skriver du följande kommando, där AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 är den nya produktnyckeln du vill använda och klickar sedan på OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123