Event Hubs översikt Azure Stack Hub på Azure Stack Hub på

Event Hubs på Azure Stack Hub kan du använda hybridmolnscenarier. Strömmande och händelsebaserade lösningar stöds för både lokal och Azure-molnbearbetning. Oavsett om ditt scenario är hybrid (anslutet) eller frånkopplat kan din lösning stödja bearbetning av händelser/strömmar i stor skala. Ditt scenario är endast bundet efter klusterstorlek, som du kan etablera efter dina behov.

Funktioner

Se dokumentationen Azure Stack Hub användare för en funktionsjämförelse mellan Event Hubs på Azure Stack jämfört med Azure Event Hubs.

Funktionsdokumentation

Mer information om Event Hubs användarupplevelsen finns i Azure Event Hubs dokumentationen. Den här dokumentationen gäller för båda utgåvorna Event Hubs och innehåller ämnen som:

Nästa steg

Granska Kapacitetsplanering för Event Hubs på Azure Stack Hub innan du påbörjar installationsprocessen. Genom att förstå kapacitetsplaneringen kan du se till att användarna har den kapacitet de behöver.