Introduktion till användargränssnittet för Azure AD Connect-synkronisering Service Manager

Skärmbild som visar synkronisering Service Manager U I.

Användargränssnittet för synkronisering Service Manager används för att konfigurera mer avancerade aspekter av synkroniseringsmotorn och för att se de operativa aspekterna av tjänsten.

Du startar synkroniseringsgränssnittet Service Manager från Start-menyn. Den heter Synkroniseringstjänst och finns i gruppen Azure AD Connect.
Synkronisera Service Manager

Nästa steg

Läs mer om användargränssnittet för synkronisering Service Manager, inklusive flikarna Åtgärder, Anslutningsappar, Metaversum Designer och Metaversum Search.

Läs mer om synkroniseringskonfigurationen för Azure AD Connect.

Läs mer om hur du integrerar dina lokala identiteter med Azure Active Directory.