Sync Service Manager Metaverse Designer

Synkronisera Service Manager

För de flesta kunder finns det inget att konfigurera här.

Nästa steg

Läs mer om synkroniseringskonfigurationen för Azure AD Connect.

Läs mer om hur du integrerar dina lokala identiteter med Azure Active Directory.