Snabbkorrigeringsreparation för Advisor

Snabbkorrigering möjliggör ett snabbare och enklare sätt att åtgärda rekommendationerna för flera resurser. Det ger möjlighet till massreparationer för resurser och hjälper dig att optimera dina prenumerationer snabbare med åtgärder i stor skala för dina resurser. Funktionen är endast tillgänglig för vissa rekommendationer via Azure Portal.

Steg för att använda Snabbkorrigering

 1. Klicka på rekommendationen i listan med rekommendationer som har etiketten Snabbkorrigering .

  {Screenshot of Azure Advisor showing Quick Fix labels in the recommendations.}

  Priserna i bilden är endast i exempelsyfte

 2. På sidan Rekommendationsinformation visas en lista över resurser som du har den här rekommendationen för. Välj alla resurser som du vill åtgärda för rekommendationen.

  Screenshot of the Impacted resources window with list items and the Quick Fix button highlighted.

  Priserna i bilden är endast i exempelsyfte

 3. När du har valt resurserna klickar du på snabbkorrigeringsknappen för att massreparera.

  Anteckning

  Vissa av de angivna resurserna kan vara inaktiverade eftersom du inte har rätt behörighet att ändra dem.

  Anteckning

  Om det finns andra konsekvenser, förutom förmåner som nämns i Advisor, kommer du att informeras i upplevelsen för att hjälpa dig att fatta välgrundade reparationsbeslut.

 4. Du får ett meddelande om att reparationen har slutförts. Du får ett felmeddelande om det finns resurser som inte har åtgärdats och resurser i det valda läget i vyn resurslista.

Nästa steg

Mer information om Advisor-rekommendationer finns i: