Innovation i den digitala ekonomin

Den digitala ekonomin är en allt viktigare faktor i nästan alla branscher. Under den industriella revolutionen var bensin, transportband och mänsklig uppfinningsrikedom viktiga resurser som främjade innovationen på marknaden. Produkternas kvalitet, pris och logistik bidrog till att utveckla marknaden när företagen försökte leverera bättre produkter till kunderna snabbare. Dagens digitala ekonomi förändrar hur kunderna interagerar med företagen. Det har lett till att sätten att differentiera sig på marknaden också har ändrats. I den digitala ekonomin är kunderna mindre intresserade av logistiken och mer av helhetsupplevelsen kring att använda en produkt. Det här skiftet uppstår vid en direkt interaktion med tekniken i våra dagliga liv och från att vi inser värdet i de här interaktionerna.

I innovationsmetoden i Cloud Adoption Framework ligger fokus på att förstå kundernas behov och att snabbt skapa innovationer som formar hur kunderna interagerar med dina produkter. Vi kommer att visa en metod för att tillvarata värdet hos en MVP (minimalt livskraftig produkt). Slutligen kommer vi också att mappa vanliga beslut i innovationscykeln så att du får en bättre förståelse för hur molnet kan frigöra innovation och skapa relationer till dina kunder.

Metoder kring innovation

I den här bilden illustreras den enkla innovationsmetoden i Cloud Adoption Framework. Efterföljande artiklar i det här avsnittet visar hur du etablerar grundläggande innovationsprocesser, metoder och mekanismer för att hitta och driva innovation inom ditt företag.

Diagram som visar innovationsmetoden för Cloud Adoption Framework.

Den här artikelserien betonar följande aspekter av metodiken:

  • Börja alltid med kundens implementering och skapa feedback som bygger upp kundrelationen via feedbackslingan ”skapa-mät-lär dig”.
  • Sedan kan du undersöka olika metoder att utveckla de digitala innovationer som sätter implementeringen i fokus.

I följande avsnitt beskrivs vad innovation är, formeln för innovation och de åtaganden som krävs för att lyckas med den här metoden.

Formel för innovation

Innovation är utveckling och tillämpning av idéer som förbättrar hur saker och ting görs eller vad som kan uppnås.

Lyckad innovation handlar inte om någon stor, omvälvande händelse eller något magiskt under. Framgång inom innovation är mer av ett balansnummer, vilket vi kan visa med en enkel ekvation: Innovation = uppfinning + implementering.

Innovationen sker i skärningspunkten mellan uppfinning och införande. Den verkliga innovationen är resultatet av att långsamt justera den mänskliga upplevelsen med hjälp av nya metoder, nya processer och ny teknik. Här handlar uppfinningar om att skapa en ny lösning som uppfyller ett kundbehov. Implementeringen handlar om att börja använda den nya lösningen så att det mänskliga beteendet och interaktionen formas. Det krävs flera iterationer, datadrivna beslut, konstant inlärning och utvecklingsfokus för att hitta rätt balans mellan uppfinning och implementering. Det kräver också teknik som kan hålla jämna steg med de otaliga möjligheterna att lära sig i dagens digitala ekonomi.

Molnet är ofta en bra plattform för uppfinningar, eller de tekniska aspekterna av innovationen. Tyvärr misslyckas de flesta bra idéer under det hårda implementeringsarbetet, snarare än under kreativa processer eller uppfinningsprocesser. Om processen ska lyckas måste utvecklingsteamet alltid börja med en implementering som test för innovationen. För att kunna använda den här metoden bör teamet komma överens om dessa tre åtaganden:

Kulturella åtaganden

För att kunna använda innovationsmetoden krävs några kulturella åtaganden för att måtten som beskrivs i artikeln ska kunna användas effektivt. Innan ni byter metod för att effektivisera innovationen måste implementerings- och ledningsteamet vara redo att göra dessa viktiga åtaganden.

Åtagande att prioritera kunden över tekniken

Varje utvecklingsteam har en uppsättning verktyg eller tekniker som de är vana vid. Det är en bra idé att använda den här styrkan och det ni redan kan. Om innovationen ska lyckas måste teamen dock också ha fokus på kundens behov och den hypotes som testas. Ibland kanske de inte passar så bra ihop med ett visst verktyg eller en viss arkitektur. För att lyckas med innovationen måste utvecklingsteamet ha ett öppet sinne. Under uppfinningsprocessen måste de tekniska besluten fokuseras på kundens behov snarare än teamets preferenser.

Åtagande om transparens

För att förstå hur en innovationsmetod kan mätas, måste du först förstå åtagandet om transparens. Innovationen kan bara blomstra i en miljö med utvecklingsfokus. Utvecklingsfokus handlar om att kulturen är inriktad på att lära sig av alla erfarenheter. En lyckad innovation och kontinuerlig inlärning börjar med ett åtagande om transparens kring måtten. Det krävs ett modigt molnimplementeringsteam för att göra det här åtagandet. Åtagandet är dock meningslöst om det inte matchas av ett åtagande att bevara transparensen i ledningsgruppen och molnstrategiteamet.

Transparens är viktigt eftersom mätningen av hur kunden påverkas inte handlar om rätt eller fel. Mätningarna handlar inte heller om arbetets kvalitet eller hur implementeringsteamet har presterat. De representerar snarare än möjlighet till utveckling och att bättre kunna uppfylla kundernas behov. Om innovationsmåtten missbrukas kan den här kulturen snabbt dö ut. I slutänden leder detta till att måtten manipuleras, vilket i sin tur leder till att uppfinningen misslyckas, samt att personalen och ledningen som manipulerat måtten gör ett sämre jobb. Chefer och personal bör undvika att använda mått annat än som möjligheter att lära sig och att förbättra MVP-lösningen.

Åtagande för en iterativ process

Det finns egentligen bara en enda grundsanning för samtliga innovationscykler: det blir inte rätt på första försöket. Med måtten blir det enklare att förstå vilka justeringar som måste göras för att uppnå önskade resultat. Ändringar som leder till önskade resultat baseras på iterationer av processen ”skapa-mät-lär dig”. Molnimplementeringsteamet och molnstrategiteamet måste åta sig att använda ett iterativt arbetssätt redan innan utvecklingsfokus eller ”skapa-mät-lär dig” kan ha någon effekt.

Nästa steg

Innan du skapar nästa fantastiska uppfinning ska du påbörja kundens implementering genom att lära dig mer om feedbackslingan ”skapa-mät-lär dig”.