Översikt över Azure-migreringsguiden

Migreringsmetodiken i Cloud Adoption Framework vägleder läsarna genom en iterativ process för att migrera en arbetsbelastning eller en liten samling arbetsbelastningar per version. I varje iteration följer du en process för att utvärdera, migrera, optimera och höja upp för att säkerställa att arbetsbelastningarna är redo att uppfylla produktionskraven. Den molnoberoende processen kan vägleda migreringen till alla molnleverantörer.

Den här artikeln vägleder dig genom en förenklad version av processen för att migrera från din lokala miljö till Azure.

Tips

Visa den här guiden i Azure-portalen om du vill ha en interaktiv upplevelse. Gå till Azure Quickstart Center i Microsoft Azure-portalen, välj Azures migreringsguide och följ instruktionerna.

Den här guiden är den föreslagna sökvägen för din första migrering till Azure. Den exponerar dig för den metodik och de molnbaserade verktyg som används oftast under migreringen till Azure. Verktygen presenteras på följande sidor:

Distribuera en landningszon innan du fortsätter med den här guiden för att följa metodtipsen i Cloud Adoption Framework.