Ansvarsfull användning av AI med Cognitive Services

Azure Cognitive Services innehåller information och riktlinjer om hur du använder artificiell intelligens på ett ansvarsfullt sätt i program. Nedan visas länkar till artiklar som ger den här vägledningen för de olika tjänsterna i Cognitive Services-sviten.

Visuellt innehåll – OCR

Visuellt innehåll – rumslig analys

Custom Vision

QnA Maker

Språktjänst

Tal – utvärdering av uttal

Tal – talarigenkänning

Tal – anpassad neural röst

Tal – tal till text

Avvikelseidentifiering

Language Understanding