Mithril Security

Översikt

Mithril Security tillhandahåller verktyg för att hjälpa SaaS-leverantörer att hantera AI-modeller i säkra enklaver och tillhandahålla en lokal nivå av säkerhet och kontroll till dataägare. Dataägare kan använda sina SaaS AI-lösningar samtidigt som de är kompatibla och har kontroll över sina data.

Mithril Security är också en viktig partnerlösning för konfidentiell databehandling i Azure som möjliggör konfidentiella datarengöringsrum och lär dig mer om deras erbjudande här.

Du kan läsa mer om Mithril Security i vårt partner webinar här.

Läs mer

  • Läs mer om Mithril Security.

  • Se webbseminarier för konfidentiell databehandling i Azure för fler sådana partner.