Få åtkomst till administratörskonsolen

Om du vill komma åt administratörskonsolen klickar du på User Settings IconInställningar längst ned till vänster i arbetsytans användargränssnitt och väljer Administratörskonsol.

Du måste vara Azure Databricks-administratör för att få åtkomst till administratörskonsolen.