API för frågor, instrumentpaneler och aviseringar 2.0

API:et Frågor, instrumentpaneler och aviseringar hanterar frågor, resultat och instrumentpaneler.

Det här API:et tillhandahålls som en OpenAPI 3.0-specifikation som du kan ladda ned och visa som en strukturerad API-referens i valfri OpenAPI-redigerare.

Viktigt

För att få åtkomst till Databricks REST API:er måste du autentisera.