Skala HiveServer2 på Azure HDInsight-kluster för hög tillgänglighet

Lär dig hur du distribuerar ytterligare en HiveServer2 till klustret för att öka tillgängligheten och belastningsfördelningen. Om du inte vill öka huvudnodstorleken kan du även använda kantnoder för att distribuera HiveServer2.

Kommentar

Beroende på din användning kan ett ökat antal HiveServer2 öka antalet anslutningar till Hive-metaarkivet. Se också till att Din Azure SQL-databas är korrekt storleksanpassad.

Förutsättningar

Om du vill använda den här guiden måste du förstå följande artikel:

Installera HiveServer2

I det här avsnittet installerar du ytterligare en HiveServer2 på dina målvärdar.

  1. Öppna Ambari i webbläsaren och klicka på målvärden.

Hosts menu of Ambari.

  1. Klicka på knappen Lägg till och klicka på HiveServer2

Add HiveServer2 panel of host.

  1. Bekräfta och processen körs. Upprepa 1–3 för alla önskade värdar.

  2. När du har installerat klart startar du om alla tjänster med inaktuella konfigurationer och startar HiveServer2.

Start HiveServer2 panel.

Nästa steg

I den här artikeln har du lärt dig hur du installerar HiveServer2 i klustret. Mer information om gränsnoder och program finns i följande artiklar: