Dela via


Ta bort ett HDInsight-kluster med webbläsaren, PowerShell eller Azure CLI

Debiteringen för HDInsight-klustret börjar när ett kluster skapas och stoppas när klustret tas bort. Faktureringen är proportionell per minut, så du bör alltid ta bort klustret när det inte längre används. I det här dokumentet får du lära dig hur du tar bort ett kluster med hjälp av Azure-portalen, Azure PowerShell Az-modulen och Azure CLI.

Viktigt!

Om du tar bort ett HDInsight-kluster tas inte de Azure Storage-konton eller Data Lake Storage som är associerade med klustret bort. Du kan återanvända data som lagras i dessa tjänster i framtiden.

Azure Portal

  1. Logga in på Azure-portalen.

  2. I den vänstra menyn går du till Alla tjänster>Analytics>HDInsight-kluster och väljer ditt kluster.

  3. I standardvyn väljer du ikonen Ta bort . Följ uppmaningen för att ta bort klustret.

    HDInsight delete cluster button.

Azure PowerShell

Ersätt CLUSTERNAME med namnet på HDInsight-klustret i koden nedan. I en PowerShell-prompt anger du följande kommando för att ta bort klustret:

Remove-AzHDInsightCluster -ClusterName CLUSTERNAME

Azure CLI

Ersätt CLUSTERNAME med namnet på HDInsight-klustret och RESOURCEGROUP med namnet på resursgruppen i koden nedan. I en kommandotolk anger du följande för att ta bort klustret:

az hdinsight delete --name CLUSTERNAME --resource-group RESOURCEGROUP