Scenario: Apache Tez-programmet låser sig i Azure HDInsight

I den här artikeln beskrivs felsökningssteg och möjliga lösningar på problem när du interagerar med Azure HDInsight-kluster.

Problem

När du har skickat Apache Hive-jobbet från Tez visar du att jobbstatusen är "Körs", men verkar inte göra några framsteg

Orsak

För många jobb har skickats. lång Yarn-kö.

Lösning

Skala upp klustret eller vänta bara tills Yarn-kön har tömts.

Som standard yarn.scheduler.capacity.maximum-applications styr det maximala antalet program som körs eller väntar, och standardvärdet 10000är .

Nästa steg

Om du inte ser problemet eller inte kan lösa problemet kan du besöka någon av följande kanaler för mer support:

  • Få svar från Azure-experter via Azure Community Support.

  • Anslut med @AzureSupport – den officiella Microsoft Azure står för att förbättra kundupplevelsen. Ansluta Azure-communityn till rätt resurser: svar, support och experter.

  • Om du behöver mer hjälp kan du skicka en supportbegäran från Azure Portal. Välj Support på menyraden eller öppna hubben Hjälp + support . Mer detaljerad information finns i Skapa en Azure Support begäran. Åtkomst till prenumerationshantering och faktureringssupport ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support tillhandahålls via någon av Azures supportplaner.