Andra program som stöder Rights Management-API:erna

Använd följande information för att förstå hur Azure Rights Management-tjänsten från Azure Information Protection kan stödja andra program för att skydda organisationens data.

Med hjälp av Microsoft Information Protection SDK:er kan dina interna utvecklare skriva verksamhetsspecifika program för att internt stödja Azure Rights Management-tjänsten. Hur informationsskyddet är integrerat med dessa program beror på hur de är skrivna. Integrationen kan till exempel tillämpas automatiskt med minimal användarinteraktion eller, för en mer anpassad upplevelse, så kanske användarna uppmanas att konfigurera inställningar för att skydda informationen i filer.

På liknande sätt tillhandahåller många programleverantörer program som erbjuder informationsskyddslösningar, även kallade ERM-produkter (Enterprise Rights Management). Ett populärt exempel är en PDF-läsare som har stöd för Azure Rights Management-tjänsten för specifika plattformar. I tabellen i Applications that support Azure Rights Management data protection (Program som stöder dataskydd med Azure Rights Management) ser du vilka program som stöder Rights Management (RMS-aktiverade program). Du kan sedan söka på webben om du vill köpa eller hämta programmet.

Nästa steg

Om du vill se hur andra program och tjänster stöder Azure Rights Management-tjänsten läser du Programstöd för Azure Rights Management-tjänsten.