Azure Policy inbyggda definitioner för Azure Migrate

Den här sidan är ett index över Azure Policy inbyggda principdefinitioner för Azure Migrate. Ytterligare Azure Policy inbyggda för andra tjänster finns i Azure Policy inbyggda definitioner.

Namnet på varje inbyggd principdefinition länkar till principdefinitionen i Azure-Portal. Använd länken i kolumnen Version för att visa källan på Azure Policy GitHub-lagringsplatsen.

Azure Migrate

Namn(Azure-Portal) Beskrivning Effekter Version(GitHub)
Konfigurera Azure Migrate-resurser för att använda privata DNS-zoner Använd privata DNS-zoner för att åsidosätta DNS-matchningen för en privat slutpunkt. En privat DNS-zon länkar till ditt virtuella nätverk för att matcha ditt Azure Migrate-projekt. Mer informasjon på: https://aka.ms/privatednszone. DeployIfNotExists, Inaktiverad 1.0.0

Nästa steg