Datahemvist för Azure Network Watcher

Med undantag för Anslutningsövervakare-tjänsten lagrar Azure Network Watcher inte kunddata.

Anslutningsövervakare datahemvist

Anslutningsövervakare-tjänsten lagrar kunddata. Dessa data lagras automatiskt av Network Watcher i en enda region. Så Anslutningsövervakare uppfyller automatiskt kraven för datahemvist i regionen, inklusive krav som anges i Säkerhetscenter.

Dataplacering

I Azure är funktionen som gör det möjligt att lagra kunddata i en enda region för närvarande endast tillgänglig i regionen Sydostasien (Singapore) i regionen Asien och stillahavsområdet geo och Brasilien, södra (Sao Paulo State) i Brasiliens geo-region. För alla andra regioner lagras kunddata i Geo. Mer information finns i Säkerhetscenter.

Nästa steg