Konfigurera Google Firebase-inställningar för en meddelandehubb i Azure Portal

Den här artikeln visar hur du konfigurerar inställningarna för Google Firebase Cloud Messaging (FCM) för en Azure-meddelandehubb med hjälp av Azure Portal.

Förutsättningar

Om du inte redan har skapat en meddelandehubb skapar du en nu. Mer information finns i Skapa en Azure-meddelandehubb i Azure Portal.

Konfigurera Google Firebase Cloud Messaging (FCM)

Följande procedur beskriver stegen för att konfigurera FCM-inställningar (Google Firebase Cloud Messaging) för en meddelandehubb:

  1. I Azure Portal går du till sidan Notification Hub och väljer Google (GCM/FCM) på den vänstra menyn.

  2. Klistra in API-nyckeln för FCM-projektet som du sparade tidigare.

  3. Välj Spara.

    Screenshot that shows how to configure Notification Hubs for Google FCM

Nästa steg

En självstudiekurs med stegvisa instruktioner för att skicka meddelanden till Android-enheter med hjälp av Azure Notification Hubs och Google Firebase Cloud Messaging finns i Skicka push-meddelanden till Android-enheter med hjälp av Notification Hubs och Google FCM.