Threat Modeling Tool uppdateringsversion 7.3.00316.1 – 2020-03-22

Version 7.3.00316.1 av Microsoft Threat Modeling Tool (TMT) släpptes den 22 mars 2020 och innehåller följande ändringar:

  • Förbättrad användbarhet
  • Felkorrigeringar
  • Ny DiagramReader-funktion

Anmärkningsvärda felkorrigeringar

Exportera hotlistan till CSV

Export till CSV-funktionen markerade inkonsekvent vilka fält från hotlistan som skulle exporteras. Nu exporteras alla fält från hotlistan till CSV-filen.

UX-buggar

  • Hjälpmenyerna i det primära arbetsflödet (skapa/öppna/analysera) och mallredigeraren har nu konsekventa menyalternativ.
  • Sökfältet i stencilfönstret har nu en standardmarkör och lämpliga etiketter har lagts till.

Nya funktioner

Funktionen DiagramReader har lagts till

En ny DiagramReader-funktion har lagts till på huvudmenyn medan en modell är öppen. Den här funktionen konverterar modellens grafiska representation till en textbaserad berättelse.

Systemkrav

Dokumentation och feedback

Nästa steg

Ladda ned den senaste versionen av Microsoft Threat Modeling Tool.