Konfigurera klientdelens ramverk och bibliotek med Azure Static Web Apps

Azure Static Web Apps kräver att du har rätt konfigurationsvärden i byggkonfigurationsfilen för klientdelens ramverk eller bibliotek.

Konfiguration

I följande tabell visas inställningarna för en serie ramverk och bibliotek1.

Avsikten med tabellkolumnerna förklaras av följande:

Ramverk Plats för appartefakt Anpassat build-kommando
Alpine.js / Ej tillämpligt 2
Angular dist/<APP_NAME>

Om du inte inkluderar ett <APP_NAME>tar du bort det avslutande snedstrecket.
npm run build -- --configuration production
Angular Universal dist/<APP_NAME>/browser npm run prerender
Astro dist saknas
Aurelia dist saknas
Backbone.js / saknas
Blazor wwwroot saknas
Ember dist saknas
Flutter build/web flutter build web
Framework7 www npm run build-prod
Glimmer dist saknas
HTML / saknas
Hugo public saknas
Hyperapp / saknas
JavaScript / saknas
jQuery / saknas
KnockoutJS dist saknas
LitElement dist saknas
Marko public saknas
Meteor bundle saknas
Mithril dist saknas
Next.js (statisk HTML-export) out saknas
Next.js (hybridåtergivning) saknas saknas
Polymer build/default saknas
Preact build saknas
React build saknas
RedwoodJS web/dist yarn rw build web
Stencilen www saknas
Svelte public saknas
Three.js / saknas
TypeScript dist saknas
Vue.js dist saknas

1 Tabellen ovan är inte avsedd att vara en fullständig förteckning över ramverk och bibliotek som fungerar med Azure Static Web Apps.

2 Ej tillämpligt

Nästa steg