ÄNDRINGslogg för API-version för distribution av Microsoft. AzureArcData/dataControllers/activeDirectoryConnectors

Den här artikeln beskriver de egenskaper som ändrades i varje API-version för Microsoft. AzureArcData/dataControllers/activeDirectoryConnectors. Den omfattar endast egenskaper som är tillgängliga under distributioner.

2022-06-15-preview

Uppdaterades:

2022-03-01-preview

Äldsta versionen spåras i ändringsloggen