Ändringslogg för API-version för distribution av Microsoft.Databricks/workspaces/privateLinkResources

Den här artikeln beskriver de egenskaper som ändrades i varje API-version för Microsoft.Databricks/workspaces/privateLinkResources. Den omfattar endast egenskaper som är tillgängliga under distributioner.

2022-04-01-preview

Inga nya eller uppdaterade egenskaper

2021-04-01-preview

Äldsta versionen spåras i ändringsloggen