Ändringslogg för API-version för distribution av Microsoft.DataShare/accounts/shares/providerShareSubscriptions

Den här artikeln beskriver de egenskaper som ändrades i varje API-version för Microsoft.DataShare/accounts/shares/providerShareSubscriptions. Den omfattar endast egenskaper som är tillgängliga under distributioner.

2021-08-01

Inga nya eller uppdaterade egenskaper

2020-10-01-preview

Inga nya eller uppdaterade egenskaper

2020-09-01

Inga nya eller uppdaterade egenskaper

2019-11-01

Inga nya eller uppdaterade egenskaper

2018-11-01-preview

Äldsta versionen spåras i ändringsloggen