Microsoft.Web sites/slots/backups 2022-03-01

Bicep-resursdefinition

Resurstypen platser/platser/säkerhetskopior kan finnas i: Resursgrupper

Anteckning

Den här resurstypen är skrivskyddad, vilket innebär att den inte kan distribueras men en befintlig instans kan refereras till. Normalt skapas skrivskyddade resurstyper automatiskt av tjänsten.

Använd nyckelordet existing .

Resursformat

Om du vill skapa en Microsoft.Web/sites/slots/backups-resurs lägger du till följande Bicep i mallen.

resource symbolicname 'Microsoft.Web/sites/slots/backups@2022-03-01' existing = {
  name: 'string'
}

Egenskapsvärden

platser/platser/säkerhetskopior

Name Beskrivning Värde
name Namnet på den befintliga resursen.

Se hur du anger namn och typer för underordnade resurser i Bicep.
sträng (krävs)

Resursdefinition för ARM-mall

Resurstypen platser/platser/säkerhetskopior kan finnas i: Resursgrupper

Anteckning

Den här resurstypen är skrivskyddad, vilket innebär att den inte kan distribueras men en befintlig instans kan refereras till. Normalt skapas skrivskyddade resurstyper automatiskt av tjänsten.

reference Använd funktionen .

Resursformat

Om du vill skapa en Microsoft.Web/sites/slots/backups-resurs lägger du till följande JSON i mallen.

[reference(resourceId('Microsoft.Web/sites/slots/backups', '{name}'), '2022-03-01')]

Egenskapsvärden

platser/platser/säkerhetskopior

Name Beskrivning Värde
name Namnet på den befintliga resursen.

Se hur du anger namn och typer för underordnade resurser i JSON ARM-mallar.
sträng (krävs)

Resursdefinition för Terraform (AzAPI-provider)

Resurstypen platser/platser/säkerhetskopior kan finnas i: Resursgrupper

Anteckning

Den här resurstypen är skrivskyddad, vilket innebär att den inte kan distribueras men en befintlig instans kan refereras till. Normalt skapas skrivskyddade resurstyper automatiskt av tjänsten.

Använd nyckelordet data .

Resursformat

Om du vill skapa en Microsoft.Web/sites/slots/backups-resurs lägger du till följande Terraform i mallen.

data "azapi_resource" "symbolicname" {
  type = "Microsoft.Web/sites/slots/backups@2022-03-01"
  name = "string"
  parent_id = "string"
}

Egenskapsvärden

platser/platser/säkerhetskopior

Name Beskrivning Värde
name Namnet på den befintliga resursen. sträng (krävs)
parent_id ID:t för resursen som är överordnad för den här resursen. ID för resurs av typen: platser