Ändringslogg för API-version för distribution av Microsoft.Web/sites/networkConfig

I den här artikeln beskrivs de egenskaper som har ändrats i varje API-version för Microsoft.Web/sites/networkConfig. Den omfattar endast egenskaper som är tillgängliga under distributioner.

2022-03-01

Uppdaterades:

2021-03-01

Uppdaterades:

2021-02-01

Uppdaterades:

2021-01-15

Uppdaterades:

2021-01-01

Uppdaterades:

2020-12-01

Uppdaterades:

2020-10-01

Den äldsta versionen spåras i ändringsloggen