Storlekar på virtuella datorer i HC-serien

Gäller för: ✔️ Virtuella Linux-datorer ✔️ Windows virtuella datorer ✔️ – flexibla skalningsuppsättningar ✔️ – enhetliga skalningsuppsättningar

Flera prestandatester har körts på storlekar i HC-serien. Följande är några av resultaten från den här prestandatestningen.

Arbetsbelastning HB
STREAM Triad 190 GB/s (Intel MLC AVX-512)
High-Performance Linpack (HPL) 3520 GigaFLOPS (Rpeak), 2970 GigaFLOPS (Rmax)
RDMA-svarstidsbandbredd & 1,05 mikrosekunder, 96,8 GB/s
FIO på lokal NVMe SSD 1,3 GB/s läsningar, 900 MB/s skrivningar
IOR på 4 Azure Premium SSD (P30 Managed Disks, RAID0)** 780 MB/s läsningar, 780 MB/skrivningar

MPI-svarstid

MPI-svarstidstest från OSU microbenchmark-paketet körs. Exempelskript finns på GitHub

./bin/mpirun_rsh -np 2 -hostfile ~/hostfile MV2_CPU_MAPPING=[INSERT CORE #] ./osu_latency 

MPI latency on Azure HC.

MPI-bandbredd

MPI-bandbreddstest från OSU microbenchmark-paketet körs. Exempelskript finns på GitHub

./mvapich2-2.3.install/bin/mpirun_rsh -np 2 -hostfile ~/hostfile MV2_CPU_MAPPING=[INSERT CORE #] ./mvapich2-2.3/osu_benchmarks/mpi/pt2pt/osu_bw

MPI bandwidth on Azure HC.

Mellanox Perftest

Mellanox Perftest-paketet har många InfiniBand-tester, till exempel svarstid (ib_send_lat) och bandbredd (ib_send_bw). Ett exempelkommando finns nedan.

numactl --physcpubind=[INSERT CORE #]  ib_send_lat -a

Nästa steg