Felmeddelande

Svarsobjekt som returneras av exporterade hjärna med 400 och 500 HTTP-fel.

Egenskaper

Fält Typ Description
errorCode sträng HTTP-svarskoden som är associerad med felet
message sträng En beskrivning av vad som kan ha orsakat felet

Exempel

{
  "errorCode": "404",
  "message": "The concept 'InvalidConceptName' was not found."
}