Översikt över aprilversionen 2019 av Dynamics 365 for Field Service

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Anteckning

Den här viktiga informationen beskriver funktioner som kanske inte har getts ut än. Information om när den här funktionen planeras att släppas finns i Nya och planerade funktioner för Dynamics 365 for Field Service. Leveranstidslinjer och förväntade funktioner kan ändras eller utebli (mer information finns i Microsofts policy).

I stället för att arbeta reaktivt kan organisationer med hjälp av Dynamics 365 for Field Service erbjuda proaktiv eller prediktiv fältservice, och ta tillvara på nya affärsmodeller som resultatbaserad service eller erbjuda det mesta som en tjänst.

Aprilversionen 2019 omfattar investeringar inom dessa områden:

Förbättringar av inbäddad IoT: Oktoberversionen 2018 omfattade integration med Azure IoT Central som gjorde det möjligt att skicka IoT-information mellan IoT Central och Field Service. Azure IoT Central är en fullständigt hanterad global SaaS-baserad (software as a service, programvara som en tjänst) IoT-lösning som gör det enkelt att ansluta, övervaka och hantera IoT-tillgångar i stor skala. Mätvärden från enheter skickas till IoT Central där enheterna kan övervakas. Dessutom går det att skapa regler som identifierar olika villkor eller händelser som kräver serviceåtgärder. Denna information skickas till Field Service som IoT-aviseringar. IoT-aviseringar kan övervakas och spåras i Field Service.

I aprilversionen 2019 har integrationen med Azure IoT tagits till nästa nivå, då lösningen blir helt inbäddad med Field Service-appen. Flödet av aviseringar kan hanteras via ärenden och arbete kan definieras utifrån informationen i aviseringen.

Utifrån sammanhanget (till exempel aviseringar, ärenden eller tillgångar) visas mätvärden för aktuell och historisk information från Azure IoT med hjälp av visualiseringar. Visualiseringarna gör det möjligt att manipulera enheternas data för att diagnostisera aviseringar och bestämma nästa åtgärd. Utifrån diagnosen kan kommandon utlösas från Field Service-appen och utföras på enheten via IoT Central.

Schemaläggningsfunktioner: Under de senaste två åren har vi gjort betydande investeringar i funktioner för automatiserad och optimerad schemaläggning för fältservice genom optimering av resursplanering. I november 2018 lanserades funktionen för optimering av enstaka resurs, vilket gör det möjligt för organisationer att snabbt optimera schemat för en vald resurs.

Aprilversionen 2019 innehåller följande förbättringar inom schemaläggning:

  • Variabel resursplats gör det möjligt för resurser att arbeta från olika områden och få scheman som återspeglar hur resurser flyttar på sig.
  • Med optimeringsinsikter får servicechefer och samordnare en informativ och analytisk Power BI-instrumentpanel som visar optimeringssammanfattning och statistik, vilket säkerställer önskade optimeringsresultat.
  • Schemaläggning med självbetjäning via en portal gör det möjligt för kunderna att själva boka tid när det passar dem.

Produktivitetsförbättringar för tekniker: Vi fortsätter att förbättra mobilappen för Field Service. I oktoberversionen 2018 lanserade vi push-meddelanden och geospårning i realtild. I oktoberversionen 2018 implementerade vi också en inbäddad Field Service-kontext i Remote Assist-appen för HoloLens.

I aprilversionen 2019 lägger vi till inbäddade IoT-data och tidsregistreringsfunktioner i mobilappen för Field Service.

Serviceförbättringar: Aprilutgåvan 2019 innehåller tidspårningsfunktioner för att säkerställa en mer exakt redovisning av teknikerns tid, vilket hjälper till att beräkna kostnader och intäkter.