Översikt över aprilversionen 2019 av Dynamics 365 for Marketing

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Dynamics 365 for Marketing är en lösning för marknadsstöd som gör det enklare för företag att omvandla potentiella kunder till affärsrelationer. Sedan lanseringen i april 2018 har allt fler organisationer börjat använda Dynamics 365 for Marketing för att vårda leads som är redo för försäljning, anpassa försäljning och marknadsföring, fatta smartare beslut och växa med en anpassningsbar plattform. Appen omfattar inte bara funktioner för grundläggande e-postmarknadsföring utan skapar också djupa insikter och genererar kvalificerade leads för dina säljteam. De grafiska verktygen för att skapa innehåll och design gör det enkelt att utforma visuellt tilltalande e-postmeddelanden, landningssidor och kundens färd.

Våra kunder vill i allt högre grad kunna skräddarsy appen för olika roller och profiler inom deras organisation. De vill att användarupplevelsen ska vara enkel men ändå uppnå sina affärsmål genom sammankopplade kundfärder. För att uppnå detta måste implementeringen centraliseras till några få privilegierade användare, men marknadsförarna måste kunna anpassa sina kampanjer för bästa resultat. Det krävs också integrerad och användbar intelligens vid varje steg, som förbättrar beslutsfattandet och identifierar den bästa vägen framåt.

Aprilversionen 2019 omfattar nya intelligenta scenarier och förbättrade funktioner för utökningsbarhet, så att kunder och partners kan skräddarsy appen efter specifika behov. Appen omfattar dessutom funktioner för social marknadsföring, utöver de befintliga för sociala insikter och analyser. Detta är de viktigaste investeringsområdena för aprilversionen 2019:

  • Användbar intelligens gör att du kan bygga optimerade målsegment, skapa tilltalande innehåll för bättre leverans och sjösätta effektiva kommunikationsstrategier. Funktionaliteten utnyttjar de omfattande datauppsättningar som är tillgängliga via appen Marketing och hjälper marknadsförare att maximera effekten av deras kampanjer.

  • Personanpassad marknadsföring omfattar nu landningssidor, som kan visa innehåll anpassat efter besökarna. Utforma nyskapande marknadsföringsupplevelser som skapar större engagemang hos potentiella leads. Marknadsförare kan uppnå mer i sociala kanaler genom att publicera direkt från appen.

  • Lättare att komma igång Registreringar för utvärderingsversioner kan nu göras i några få steg så att man kommer igång på bara några minuter. Nya användare kan komma igång via den intuitiva instrumentpanelen och få hjälp genom guidade uppgifter med vanliga marknadsföringsscenarier. Detta är i linje med de allmänna förbättringarna av användbarheten.

  • Integrera och bygga ut lösningen. Plattformen har förbättrats så att det blir enklare för kunder och partners att bygga ut lösningen efter specifika behov, skapa nyckelfärdiga projekt och stödja vertikala scenarier. Med nya API:er kan du koppla kundens färd till affärsprocesser och skapa målsegment programmässigt. Du kan använda ditt eget system för innehållshantering för att skicka in information direkt via formulär och konfigurera eventsidor eller landningssidor. Den sociala integrationen har också förbättrats till att omfatta funktioner för publicering i sociala medier. Sales-användare kan nu påverka marknadsföringen med några klick.

  • Grundläggande investeringar har gjorts för att förbättra användbarhet, prestanda, skalbarhet och genomströmning för genomförande av kampanjer och e-postmarknadsföring. Segmenteringsgränssnittet har förbättrats och optimerats för vanliga marknadsföringsscenarier. Insikterna är lättare att använda och ger nu bättre insyn i alla kampanjelement, formulärkontakter, e-postmeddelanden, med mera.