az billing transaction

Faktureringstransaktion.

Kommandon

az billing transaction list

Visa en lista över transaktionerna för en faktura. Transaktionerna omfattar inköp, återbetalningar och azure-användningsavgifter.

az billing transaction list

Visa en lista över transaktionerna för en faktura. Transaktionerna omfattar inköp, återbetalningar och azure-användningsavgifter.

az billing transaction list --account-name
              --invoice-name

Exempel

Visa en lista över transaktioner med faktura

az billing transaction list --account-name "{billingAccountName}" --invoice-name "{invoiceName}"

Obligatoriska parametrar

--account-name

Det ID som unikt identifierar ett faktureringskonto.

--invoice-name

Det ID som unikt identifierar en faktura.