Azure Event Grid

Kommandon

az eventgrid

Hantera Azure Event Grid ämnen, domäner, domänämnen, partnerämnen för systemämnen, händelseprenumerationer, prenumerationer på systemämnen och prenumerationer på partnerämnen.