az webapp deployment user

Hantera användarautentiseringsuppgifter för distribution.

Kommandon

az webapp deployment user set

Uppdatera autentiseringsuppgifter för distribution.

az webapp deployment user show

Hämta distributionspubliceringsanvändare.

az webapp deployment user set

Uppdatera autentiseringsuppgifter för distribution.

Alla funktions- och webbappar i prenumerationen påverkas eftersom de delar samma autentiseringsuppgifter för distributionen.

az webapp deployment user set --user-name
               [--password]

Exempel

Ange autentiseringsuppgifter för FTP- och git-distribution för alla appar.

az webapp deployment user set --user-name MyUserName

Obligatoriska parametrar

--user-name

Användarnamn.

Valfria parametrar

--password

Lösenord, kommer att fråga om det inte anges.

az webapp deployment user show

Hämta distributionspubliceringsanvändare.

az webapp deployment user show

Exempel

Hämta publicerande användarinformation.

az webapp deployment user show