Dela via


Hämta upptäckta sårbarheter

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Vill du uppleva Microsoft Defender – hantering av säkerhetsrisker? Läs mer om hur du kan registrera dig för Microsoft Defender – hantering av säkerhetsrisker utvärderingsversion av den offentliga förhandsversionen.

Obs!

Om du är en us government-kund använder du de URI:er som anges i Microsoft Defender för Endpoint för amerikanska myndighetskunder.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geoplats:

 • us.api.security.microsoft.com
 • eu.api.security.microsoft.com
 • uk.api.security.microsoft.com
 • au.api.security.microsoft.com
 • swa.api.security.microsoft.com

API-beskrivning

Hämtar en samling identifierade säkerhetsrisker relaterade till ett visst enhets-ID.

Begränsningar

 1. Hastighetsbegränsningar för det här API:et är 50 anrop per minut och 1 500 anrop per timme.

Behörigheter

En av följande behörigheter krävs för att anropa det här API:et. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Använda Microsoft Defender för Endpoint-API:er

Behörighetstyp Behörighet Visningsnamn för behörighet
Program Vulnerability.Read.All "Läs information om sårbarhetshantering för hot och sårbarhetshantering"
Delegerat (arbets- eller skolkonto) Vulnerability.Read "Läs information om sårbarhetshantering för hot och sårbarhetshantering"

HTTP-begäran

GET /api/machines/{machineId}/vulnerabilities

Frågerubriker

Namn Typ Beskrivning
Tillstånd Sträng Ägaren {token}. Krävs.

Frågebrödtext

Tom

Svar

Om det lyckas returnerar den här metoden 200 OK med den identifierade sårbarhetsinformationen i brödtexten.

Exempel

Begäran

Här är ett exempel på begäran.

GET https://api.securitycenter.microsoft.com/api/machines/ac233fa6208e1579620bf44207c4006ed7cc4501/vulnerabilities

Svar

Här är ett exempel på svaret.

{
  "@odata.context": "https://api.securitycenter.microsoft.com/api/$metadata#Collection(Analytics.Contracts.PublicAPI.PublicVulnerabilityDto)",
  "value": [
    {
      "id": "CVE-2019-1348",
      "name": "CVE-2019-1348",
      "description": "Git could allow a remote attacker to bypass security restrictions, caused by a flaw in the --export-marks option of git fast-import. By persuading a victim to import specially-crafted content, an attacker could exploit this vulnerability to overwrite arbitrary paths.",
      "severity": "Medium",
      "cvssV3": 4.3,
      "exposedMachines": 1,
      "publishedOn": "2019-12-13T00:00:00Z",
      "updatedOn": "2019-12-13T00:00:00Z",
      "publicExploit": false,
      "exploitVerified": false,
      "exploitInKit": false,
      "exploitTypes": [],
      "exploitUris": []
    }
  ]
}

Se även

Tips

Vill du veta mer? Engage med Microsofts säkerhetscommunity i vår Tech Community: Microsoft Defender för Endpoint Tech Community.