Kontrollera ekonomiska journaler i bakgrunden

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverad för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare från administratörer, utvecklare eller analytiker 3 aug 2020 1 oktober 2020

Affärsvärde

Baserat på produkttelemetri som visar var människor ofta upplever problem när de behandlar ekonomiska journaler, har vi infört valideringar som kan bidra till att förhindra problem med publicering innan de inträffar. Tidiga, diskreta visuella indikationer på att det finns ett problem kan bidra till att förbättra produktiviteten.

Mer information om funktionen

På sidan Redovisningsjournal kan du välja Felkontroll i bakgrunden så validerar Business Central ekonomiska journaler, till exempel redovisnings- eller betalningsjournaler, medan du arbetar med dem. När valideringen är aktiverad visas faktaboxen Journalkontroll bredvid journalraderna och visar problem med den aktuella raden och hela batchen. Valideringen sker när du läser in en batch ekonomiska journaler, och när du väljer en annan journalrad. Panelen Totalt antal problem i faktaboxen visar det totala antalet problem som Business Central hittar. Om du väljer den öppnas en översikt över problemen.

Använd åtgärderna Visa rader med problem och Visa alla rader för att växla mellan journalrader med och utan problem.

Den nya faktaboxen Journalradsdetaljer ger en snabb översikt över och åtkomst till data från journalrader, till exempel redovisningskontot, kunden och leverantören, samt bokföringsinställningen för specifika konton.

Visar redovisningsjournal med kolumnen Felkontroll i bakgrunden

Visar redovisningsjournal med faktaboxen Journalkontroll och journalradsdetaljer

Anteckning

Funktionen är tillgänglig för aktivering som standard för alla Business Central-kunder i Business Central, utgivningscykel 2 för 2020. Om du vill aktivera funktioner som är valfria loggar du in i din onlinemiljö och öppnar Funktionshantering. Om du vill aktivera den här funktionen för specifika redovisningsjournaler öppnar du Redovisningsjournaler och väljer Felkontroll i bakgrunden.

Berätta vad du tycker

Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.

Se även

Arbeta med redovisningsjournaler (dokument)