Nyheter och ändringar i Dynamics 365 Finance 10.0.37 (november 2023)

Viktigt

Delar av eller hela funktionaliteten som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig som en del av en förhandsversion. Funktionen och dess innehåll kan ändras. Mer information om förhandsversioner finns i Tillgänglighet för tjänstuppdateringar.

Denna artikel anger nya eller ändrade funktioner för Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.37. Den här versionen har ett versionsnummer för 10.0.1725 på följande schema:

  • Förhandsversion: september 2023
  • Allmän tillgänglighet för versionen (självuppdatering): oktober 2023
  • Allmän tillgänglighet för version (automatisk uppdatering): november 2023

Funktioner som ingår i den här versionen

Följande tabeller listar de funktioner som ingår i denna version. Vi kan komma att uppdatera denna artikel i syfte att inkludera funktioner som kommit med i versionen efter det att denna artikel publicerades första gången.

Funktionsområde Funktion Mer information Har aktiverats av
Leverantörsreskontra Standardalternativ för Godkänd efter fält i fakturaregistret Den här funktionen låter administratörer kontrollera den obligatoriska statusen för fältet Godkänd av i fakturaregistret. Fältet kan ställas in som valfritt när formellt godkännande inte krävs i fakturaregistrets affärsprocess.
Regelverksrapportering för skatter och granskningar Danmarks momsdeklaration: direkt inlämnande till det danska skatteverket Den här funktionen tillåter direkt inlämning av momsdeklarationer i XML-format till det danska skatteverket. För mer information, se Skicka in en momsdeklaration i XML-format till det danska skatteverket.

Funktionsförbättringar som ingår i den här versionen

Följande tabeller listar de funktionsförbättringar som ingår i denna version. Var och en av dessa förbättringar tillhandahåller en stegvis förbättring av en befintlig funktion. Eftersom de bara är förbättringar visas de inte i utgivningsplanen.

Funktionsområde Funktionsnamn Mer information
Kassa- och bankhantering Importera bankutdrag Import av bankutdrag för ISO20022 camt053.001.08-versionen stöds i Finance version 10.0.37. Användare kan importera den senaste konfigurationen för avancerade bankavstämningsutdrag, ABR Camt.053-format version 3.13.
Leverantörsreskontra Matcha detaljen för leverantörsfakturor I Finance version 10.0.37 finns fakturavalidering tillgänglig på olika fakturabeloppsfält. Denna förbättring ger specifik kontroll över avrundningsbeloppet.
Kassa- och bankhantering ISO20022-kreditöverföring Betalningsformatet Generic Credit Transfer stöds för versionen ISO20022 pain.001.001.09. Användare kan generera den senaste kreditöverföringskonfigurationen, ISO20022 Kreditöverföring 2019 version 43.73.
Kassa- och bankhantering ISO20022-direktdebitering Betalningsformatet Generic-autogiro stöds för versionen ISO20022 pain.008.001.08. Användare kan generera den senaste autogirokonfigurationen, ISO20022 autogiro 2019 version 12.38.
Kassa- och bankhantering ISO20022-format för kreditöverföring för Italien Betalningsformatet kreditöverföring för Italien stöds för versionen CBI 00.04.01. Användare kan generera den senaste kreditöverföringskonfigurationen, ISO20022 Kreditöverföring 2019 (IT) version 43.73.18.
Kassa- och bankhantering ISO20022-autogiroformat för Italien Betalningsformatet autogirobetalning för Italien stöds för versionen CBI 00.01.01. Användare kan generera den senaste autogirokonfigurationen, ISO20022 autogiro 2019 (IT) version 12.38.14.
Kassa- och bankhantering ISO20022-format för kreditöverföring för Norge Betalningsformatet kreditöverföring för Norge stöds för versionen ISO20022 pain.001.001.09. Användare kan generera den senaste kreditöverföringskonfigurationen, ISO20022 Kreditöverföring 2019 (NO) version 43.73.28.
PLats för leverantörsreskontra Tillämpa förskottsbetalningar på leverantörsfakturor

Möjligheten att automatiskt tillämpa förskottsbetalningar på leverantörsfakturor finns för Italien. Denna uppdatering ger åtkomst till Tillämpa förskottsbetalning i landet/regionen Italien. Här följer några av de ytterligare funktionsförbättringarna för Italien:

  • Tillämpa förskottsbetalning kräver inte längre att fälten Momsgrupp och Artikelmomsgrupp konfigurerats på fakturaraden i samband med bokföring.
  • Resultatet av förskottsbetalningstransaktioner registreras i momsboksavsnittet för Italien.

Ytterligare resurser

Plattformsuppdatering för appar för ekonomi och drift

Dynamics 365 Finance version 10.0.37 innehåller plattformsuppdateringar. Mer information finns i Plattformsuppdateringar för version 10.0.37 av appar för ekonomi och drift.

Felkorrigeringar

Om du vill ha information om felkorrigeringar som ingår i denna uppdatering loggar du in på Microsoft Dynamics Lifecycle Services och läser KB-artikeln.

Regeluppdateringar

För information om regulatoriska uppdateringar för appar för ekonomi och drift, se Regelverksuppdateringar. Ett annat sätt att lära sig mer om regeluppdateringar är att logga in på Lifecycle Services och se de planerade regeluppdateringarna med hjälp av problemsökningsverktyget. Problemsökning låter dig söka efter land/region, typ av funktion och version.

Dynamics 365 och branschmoln: Utgivningsvåg 1 plan för 2023

Har du frågor om nya och kommande funktioner i våra affärsappar eller plattformen?

Kolla in Moln för Dynamics 365 och bransch: Plan för utgivningscykel 1 för 2023. Vi har sammanställt all information som du kan tänkas behöva för din planering.

Borttagna och utfasade funktioner

Borttagna eller utfasade funktioner i Dynamics 365 Finance-artikeln beskriver funktioner som har tagits bort eller fsats ut för Dynamics 365 Finance.

  • En borttagen funktion är inte längre tillgänglig i produkten.
  • En borttagen funktion är inte i aktiv utveckling och kan tas bort i en kommande uppdatering.

Innan en funktion tas bort från produkten kommer utfasningsmeddelandet att anges i Borttagna eller utfasade funktioner i Dynamics 365 Finance-artikeln 12 månader före borttagandet.

För att bryta ändringar som endast påverkar kompileringen, men är binära kompatibla med begränsade lägen och produktionsmiljöer, blir utgångstiden mindre än 12 månader. Vanligtvis är dessa funktionsuppdateringar som måste göras till kompileraren.