Så här används cookies i Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Marketing identifierar besökare med hjälp av en teknik som kallas cookies. En cookie är en liten fil som skickas av en server och sparas i din webbläsare. Varje gång du besöker en server där en cookie har ställts in, skickar webbläsaren det cookievärdet tillbaka till servern. På det här sättet kan cookien skapa ett unikt besökar-ID som gör att servern kan returnera information som är unik för dig. Detta är den teknik som ursprungligen möjliggjorde onlinekundvagnen.

Viktigt!

I många länder/regioner (inklusive EU) krävs att du inhämtar samtycke innan du placerar en cookie på en persons dator. Det är din organisations ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar och förordningar på de marknader där du verkar, bland annat när det gäller att inhämta samtycke om cookies. Du kan läsa mer om EU:s regler på ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/.

På den här sidan beskrivs hur Marketing kan hjälpa din organisation att följa dessa regler.

Marketing kan generera en liten JavaScript-kod som läser och ställer in cookies på valfri sida där du kan placera koden. Allt du behöver göra för att Marketing ska registrera besök på en viss sida är att infoga skriptet på den sidan.

En cookie identifierar en enda kombination av enhet/webbläsare/konto. Om du använder två olika webbläsare (till exempel Mozilla Firefox och Internet Explorer) på samma dator, kommer var och en ha sin egen cookie. På samma sätt har du olika cookies på varje enhet som du använder. En annan användare med eget konto på din dator kommer att ha ännu andra cookies. Om en enhet tas bort och installeras om tas även alla cookies bort. Dock försöker Marketing ta reda på den faktiska marknadsföringskontakt som är associerad med varje unikt cookie-ID.

När en kontakt skickar in en marknadsföringssida korrelerar Marketing beteendeanalysens cookie-ID med de inkommande kontaktdata som skickades in med marknadsföringssidans formulär. På detta sätt blir cookie-ID:t mappat till ett kontakt-ID i Marketing, så att administratören kan ta reda på vem som har besökt webbplatsen. Systemet tillämpar den metod för dubblettidentifiering som konfigurerats för att fastställa om inkommande landningssidedata ska mappas till en befintlig kontakt eller till en ny kontakt.

Marketing ställer in tre olika typer av cookies:

 • Cookie för långsiktig beteendeanalys: Denna cookie installeras och/eller läses in på en webbsida där du har placerat ett Marketing-webbplats beteendeanalysskript. Den cookien gör att Marketing kan poängsätta leads utifrån deras kontaktnivå med en viss webbplats. Cookien innehåller ingen personlig information, men identifierar en specifik webbläsare på en specifik dator och Marketing kan använda den för att samordna detta ID med en verklig kontaktperson i databasen Marketing. Cookien förblir aktiv under två år.
 • Cookie för kortsiktiga enstaka besök: Denna cookie installeras också och/eller läses in på en webbsida där du har placerat ett Marketing-webbplats beteendeanalysskript. Som standard löper den ut efter bara 30 minuter. Marketing använder den för att gruppera alla sidor som lästs in av en viss besökare, som registreras av samma skript för beteendeanalys och som inträffar inom den konfigurerade tidsperioden. Det cookien kommer att betrakta alla dessa som en del av ett enda besök på webbplatsen.
 • Eventwebbplats: Eventwebbplatsen en sessionscookie som gör det möjligt för kontakter att logga in och registrera sig för event. Dessutom använder händelsewebbplatsen cookies för att lagra användarens språk.

Kommentar

Programmet Marketing installerar också cookies för att aktivera inloggningssessioner och andra tekniska funktioner. Dessa påverkar bara direktanvändare av Dynamics 365 Marketing (till exempel intern marknadsföringspersonal), inte allmänheten. Microsofts vanliga sekretesspolicy gäller för dessa användare.

Lista över cookies i Dynamics 365 Marketing

Tabellen nedan visar de cookies som används av Dynamics 365 Marketing samt syftet och egenskaperna.

Cookienamn Är Essential Purpose Första eller tredje part Egenskaper Funktion (syftesdetalj) Källans URL/JS
79f08280-5c63-4331-b04d-fb6f39afda51 No Beteendespårning Tredje part Beständig, säker, HttpOnly Identifierar slutanvändare (efter webbläsare). Vi anger denna cookie när slutanvändaren besöker en marknadsföringssida eller klickar på en länk (med spårning aktiverat). När ett formulär skickas in av den här slutanvändaren skapas en ny kontakt/ett lead och cookien som finns i webbläsaren används för att associera tidigare besök med den nygenererade kontakten/leadet. Cookien anges av tjänsten. URL:en skiljer sig för varje kundorganisation. Den visas i spårnings-/formulärinläsarkoden: <div class="d365-mkt-config" style="display:none" data-website-id="{websiteid}" data-hostname={GUID}.svc.dynamics.com></div>
319af4c0-e197-4de9-8a9b-fe98c8a2ca04 No Sessionsspårning Tredje part Session, säker, HttpOnly Så här tar du reda på hur mycket tid användaren har lagt ned på sidan Cookien anges av tjänsten. URL:en skiljer sig för varje kundorganisation. Den visas i spårnings-/formulärinläsarkoden: <div class="d365-mkt-config" style="display:none" data-website-id="{websiteid}" data-hostname="{GUID }.svc.dynamics.com"></div>
msd365mkttr No Beteendespårning Första part Beständig, klient-sida Den används för samma syfte som den första cookien (79f08280-5c63-4331-b04d-fb6f39afda51). Den enda skillnaden är att cookien anges i kunddomänen. I vissa fall kan vi inte komma åt cookies från tredje part (t.ex. safari OOB-block) och därför anger vi denna cookie från första part för att behålla funktionaliteten. Anges av formulärinläsaren eller webbplatsspårningsskriptet
msd365mkttrs No Sessionsspårning Första part Session, klient-sida Den här cookien liknar (319af4c0-e197-4de9-8a9b-fe98c8a2ca04). Den enda skillnaden är att det är en cookie från första part Anges av formulärinläsaren eller webbplatsspårningsskriptet

Inaktivera icke-nödvändiga Dynamics 365 Marketing-cookies

Marketing tillhandahåller ett JavaScript API som hjälper din organisation att följa dataregler genom att inaktivera icke-nödvändiga marknadsföringscookies. Genom att definiera följande funktion på dina webbsidor kommer Marketing inte att ställa in icke-nödvändiga cookies.

<script>
  function d365mktConfigureTracking() {
     return {Anonymize: true};
  }
</script>

Kommentar

Utan ovanstående kod kommer Marketing att ställa in icke-nödvändiga cookies som standard.

Om du använder ett tredjepartssystem för att hantera samtycke, till exempel en samtyckestjänst eller en cookiebanner, kan du instruera Marketing att ställa in icke-nödvändiga cookies med följande samtal:

MsCrmMkt.reconfigureTracking({Anonymize: false})

Utan icke-nödvändiga cookies är Marketings spårningsfunktioner begränsade. I vissa fall verkar användarna vara anonyma. Formulärinlämningar fortsätter till exempel att fungera korrekt eftersom användaridentifiering baseras på inlämnade uppgifter, inte på cookies, men formulärförfyllningsdata fungerar inte.

Se även

Skapa och distribuera marknadsföringssidor
Registrera länkklickningar och webbplatsbesök