Dela via


Operativa enheter (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > Organisation > Driftenheter.

–eller–

Klicka på Redovisning > Inställningar > Organisation > Affärsenheter.

–eller–

Klicka på Redovisning > Inställningar > Organisation > Kostnadsställen.

–eller–

Klicka på Redovisning > Inställningar > Organisation > Avdelningar.

–eller–

Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Avdelningar > Avdelningar.

–eller–

Klicka på Produktionskontroll > Inställningar > Organisation > Värdeströmmar.

Använd detta formulär för att skapa operativa enheter. En operativ enhet är en organisation som representerar en affärsprocess eller funktion. I Microsoft Dynamics AX, operativa enhetstyper innehålla Kostnadsställe, affärsenhet, avdelning och värdet ström.

Anteckning

Om du öppnar formuläret från Organisationsadministration, visas alla typer av operativa enheter. Om du öppnar formuläret från en annan modul visas typ av operativ enhet är markerad.

Uppgift där det här formuläret används

Skapa eller ändra en driftenhet

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Hh208817.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFlikar

Flik

Beskrivning

Allmänt

Ange allmän information om operativ enhet, som DUNS nummer och manager.

Adresser

Ange adressinformationen för operativ enhet. Mer information om fälten klickar du på F1 i formuläret som öppnas när du klickar på Lägg till knappen eller Redigera knappen.

Kontaktinformation

Ange kontaktinformation för operativ enhet. Mer information om kontaktinformation fält klickar du på F1 i formuläret som öppnas när du klickar på Lägg till knappen eller Avancerad knappen.

Hh208817.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Ändra namn

Öppna den Ändra namn formuläret om du vill ändra namnet på enheten du valt operativsystem. Ändringar spåras. Om du vill visa tidigare ändringar av namn, klicka på Historik knappen.

Anteckning

Den här kontrollen är inte tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Total

Öppna den Total formulär för att visa antalet arbetstagare och lediga befattningar i avdelningen valda på ett visst datum.

Den här knappen är tillgänglig endast när en avdelning är markerad.

Befattningar

Öppna den Befattningar formulär för att visa en lista över positioner i markerade avdelning.

Den här knappen är tillgänglig endast när en avdelning är markerad.

Visa i hierarki

Öppna den Visa hierarki formulär för att visa operativ enhet i en hierarki i organisationen. Om operativ enhet tillhör flera hierarkier på Välj organisationshierarki formuläret öppnas, där du kan välja att visa hierarkin.

Kompensation

Markera den Prestanda möjlighet att hålla ett register över hur väl avdelning utförs jämfört med mål eller mål för den aktuella perioden.

Markera den Fasta ökningsbudgetar alternativet fast öka budgetarna för markerade avdelning.

Dessa alternativ är tillgängliga endast när en avdelning är markerad.

Hh208817.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

§

Beskrivning

Namn

Namnet på enheten du valt operativsystem.

Driftenhetsnummer

Identifieringsnumret för enheten du valt operativsystem.

Anteckning

Mer information om hur detta antal genererades använder den Nummerserie sidan. (Klicka på Organisationsadministration > Vanligt > Nummerserier > Nummerserier.). Välj Organisationer i listan Område. Välj Organisationsnummer i listan Referens. Dubbelklicka på en nummerseriekod i rutnätet för att visa information om nummerserien, inklusive dess tillämpningsområde, segment och nästa nummer.

Söknamn

Ange ett alternativt namn som kan användas för att söka efter denna operativ enhet med Enterprise Search.

Typer av driftenhet

Typ av enhet som operativsystem. Operativ enhetstyper innehålla Kostnadsställe, affärsenhet, avdelning och värdet ström.

Anteckning

Ange noteringar om den valda enheten i drift.

I hierarki

En markerad kryssruta betyder att enheten du valt operativsystem tillhör en organisationshierarkin.

DUNS

Ange det unika niosiffrigt Data Universal numrering System (DUNS) nummer som tilldelas den här organisationen Dun & Bradstreet.

VD

Välj den medarbetare som är chef för denna enhet som operativsystem.

Adresser

Ange information såsom gatunamn och nummer, postnummer och ort. Adressinformationen som används i rapporter.

Ort, Delstat eller region, Region, och Land/region värden infogas automatiskt i den Adress när du avslutar respektive fält.

När adressen har godkänts av Ort, Postnummer, Land/region, Delstat eller region och Region fält är ifyllda. Innehållet i dessa fält kan ändras oavsett innehållet i den Adress fältet, eftersom de uteslutande används för sökning och sortering.

Syfte

Den valda adressens användningsområde. Adressen kan till exempel användas för enbart leveranser, eller för leveranser och tjänster.

Primär

Visa om adressen är primär eller inte. En primär adress är den huvudsakliga postadressen till den valda parten. En primär adress kan också vara den valda partens standardadress.

Namn eller beskrivning

Ange en beskrivning av typ av kommunikation.

Typ

Välj identifiering av typ av kommunikation.

Kontaktens nummer/adress

Ange numret för kommunikation eller adress, baserat på den markerade kommunikation.

Anknytning

Ange telefon-tillägget för kontaktpersonen.

Primär

Markera den här kryssrutan för att ange att telefonnummer i den Anknytning fältet är antalet primära kommunikation för operativ enhet.

Se även

Om organisationer och organisationshierarkier

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).