Share via


Produktion - Finplanering (klassformulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Produktionskontroll > Periodisk > Tidsplanering > Finplanering.

Använd det här formuläret om du vill skapa och köra en finplanering. I motsats till grovplanering, som ger en allmän uppskattning av produktionsprocessen över tiden, ger finplanering dig ett detaljerat schema som anser att den aktuella kapaciteten.

Om du använder operationsplanering, utförs finplanering efter grovplanering. Detta gör att en åtgärd omfattar tider för enskilda aktiviteter. En korrekt och detaljerad plan skapas eftersom du kan styra följande faktorer i processen:

 • Kötid före åtgärden

 • Omställningstiden

 • Processen körning

 • Överlappningstiden

 • Transporttiden

 • Kötiden efter operationen har slutförts

Uppgift där det här formuläret används

Kör finplanering

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Aa584348.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFlikar

Flik

Beskrivning

Översikt

Visa produktioner som ska schemalagda jobb. Om du väljer Tidsplanering i den Produktionsorder visas formuläret med den valda produktionen. Du kan välja en annan produktion genom att klicka på Välj.

Allmänt

Välj kriterier för körning av finplanering. Detta inkluderar Planeringsriktning, datum och om referenser, begränsat material och begränsad kapacitet ska inkluderas.

Annullera

Välj jobbtyper som du inte vill inkludera i den finplanering.

Batch

Ställ in finplanering ska köras som ett batchjobb.

Aa584348.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Välj

Öppna en fråga som har olika tillverkningsorder. Välj en produktionsorder för finplanering och klicka sedan på OK att lägga till i listan på den Översikt fliken.

Standardvärden

Öppna den Ställ in finplanering form, där du kan ställa in standardvärden när du kör en finplanering. Mer information finns i Ställ in finplanering (formulär).

Sortering

Markera sorteringsmetoden som du använder för att sortera produktionsorder.

Aa584348.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

§

Beskrivning

Produktion

Välj att schemalägga produktionen.

Om du öppnar formuläret från den Produktionsorder visas formuläret med den valda produktionen. Du kan välja en annan produktion genom att klicka på Välj. Du kan välja produktioner som har någon produktionsstatus utom Rapporterat som färdigt eller Kostnadsredovisat.

Planeringsriktning

Ange planeringsriktning för tillverkningsordern. Välj bland följande alternativ:

 • Framåt från idag– Planera framåt från det aktuella systemdatumet. Du kan ange tiden när finplanering startar.

 • Framåt från planerad början– Planera framåt från ett tidigare startdatum. Om detta är den första planeringen är riktning framåt från idag.

 • Framåt från tidsplaneringsdatum– Planera framåt från det planeringsdatum som angetts i den Planeringsdatum fält. Om ett Planeringsdatum anges är riktning framåt från idag.

 • Bakåt från transportdatum– Schema bakåt från leveransdatum som har angetts för tillverkningsordern. Om du väljer det här tidsplaneringsalternativet och ett leveransdatum angetts, ställs leveransdatum till det aktuella datumet.

 • Bakåt från planerat slut– Schema bakåt från ett tidigare beräknat slutdatum. Om detta är den första planeringen, ange slutdatum till det aktuella datumet.

 • Bakåt från tidsplaneringsdatum– Schema bakåt från det planeringsdatum som angetts i den Planeringsdatum fält. Om ett Planeringsdatum har angetts sätts det till det aktuella datumet.

 • Bakåt från åtgärdsdatum– Schemalägga bakåt från det åtgärdsdatum som beräknats för tillverkningsordern senast ett krav beräknades. Om ett åtgärdsdatum har angetts för tillverkningsordern sätts det till det aktuella datumet.

 • Bakåt från leveransplansdatum– Schemalägga bakåt från det leveransplansdatum som beräknats för tillverkningsordern senast ett krav beräknades. Om ett leveransplansdatum inte har angetts för tillverkningsordern, ange leveransplansdatumet till det aktuella datumet.

 • Som vid senaste tidsplaneringen– Tillsammans med åtgärder sparas schemaläggning och finplanering, valda planeringsriktningen och datum. Du kan välja det här alternativet för efterföljande tidsplanering. Om det är första gången tillverkningsordern är tidsplanerad utförs tidsplanering bakåt från det aktuella datumet.

 • Framåt från imorgon– Planera framåt från aktuellt datum plus en dag.

 • Framåt från tidigare jobb – den här funktionen är endast relevant vid finplanering. Om du väljer det här alternativet för grovplanering tidsplaneras tillverkningsordern framåt från aktuellt datum.

  Vid finplanering upprättas tidsplanering för ett jobb, och alla andra jobb för produktionen tidsplaneras efter detta. Det aktuella jobbet anges i fältet Jobbidentifiering. Om du sedan väljer du ett jobb och Framåt från tidigare jobb, Finplanering baseras på det tidigare jobbet. Aktuellt jobb jobb 2, flyttas bakom jobb 1 och övriga jobb för produktionen flyttas bakom dem. Detta kan exempelvis vara praktiskt när du vill basera schemat på ett specifikt jobb.

  Om inget jobb anges i den Jobbidentifiering fältet, eller om detta är den första finplaneringen schemaläggs den planerade ordern framåt från det aktuella datumet.

 • Bakåt från tidigare jobb – den här funktionen är endast relevant vid finplanering. Om du väljer detta planeras planeringsriktning för schemaläggning, planerade order bakåt från det aktuella datumet.

  Finplanering baseras på ett specifikt jobb och alla övriga jobb för produktionen tidsplaneras i enlighet med det.

  Du anger det aktuella jobbet i fältet Jobbidentifiering. Om du anger ett jobb och väljer Bakåt från tidigare jobb, Finplanering baseras på placeringen av jobb i tid. Om inget jobb anges i Jobbidentifiering fältet, eller om detta är den första finplaneringen schemaläggs den planerade ordern bakåt från det aktuella datumet.

Planeringsdatum

Datum som används när du väljer Framåt från tidsplaneringsdatum eller Bakåt från tidsplaneringsdatum i den Planeringsriktning fält.

Tid

Den tid när planeringen sker.

Jobbidentifiering

Jobb som tidsplaneringen baseras på.

Tidsplanera om enskilt jobb

Markera den här kryssrutan om du vill schemalägga om det valda jobbet. Den här kryssrutan är endast tillgänglig för tillverkningsorder som har redan schemalagts.

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Ny resurs

Den nya resursen för det jobb som anges i den Jobbidentifiering fält.

Primärt resursval

Välj schemaläggning motor optimering strategin att använda. Välj bland följande alternativ:

 • Tidslängd– Välj den resurs som har den kortaste produktionstiden.

  Anteckning

  Detta kan försämra prestanda när en resursgrupp som innehåller många resurser och används för sekundära operationer. Du kan schemalägga högst 32 resurser per operation. Om du överskrider antalet visas ett meddelande i informationsloggen och den finplanering inte hitta en alternativ resurs.

 • Prioritet– Välj den resurs som har högsta prioritet när två eller flera resurser har samma funktioner och nivåer. Resurs som har det lägsta numeriska värdet i det här fältet har högsta prioritet.

Tidsplanera referenser

Markera den här kryssrutan om du vill schemalägga referensproduktioner.

Referensproduktioner planeras enligt huvudproduktionen. I relation till aktuell produktion planeras överliggande produktioner framåt och underliggande produktioner planeras bakåt. Du kan visa referenser till tillverkningsorder i den Referensnivå i den Produktionsorder formuläret.

Synkronisera referenser

Markera den här kryssrutan om produktioner som är relaterade till den produktion som anges i den Produktion fältet schemaläggs baserat på Start gånger- och sluttider för produktion.

Denna kryssruta är bara tillgänglig om kryssrutan Tidsplanera referenser markerats. När du ställer in finplanering, ange jobbet alla övriga jobb för produktionen och referensproduktioner planeras enligt.

Begränsad kapacitet

Markera den här kryssrutan om du vill att jobbet ska inkludera kapacitetsgränser.

Begränsat material

Markera den här kryssrutan om du vill finplanering överväga material som är begränsad. Täckning av material för tiden anses om materialen är begränsad. Schemaläggning anser leveransplansdatum objekt reserver för artiklar, råvaror och bryter ned den aktuella produktionen. Om schemaläggning inträffar mer än en gång, endast den första planeringen bryter ned produktion och gör reservationer.

Om du ändrar faktureras av material eller väg för produktionen, kör nästa tidsplanering en nedbrytning. Nedbrytningen är baserad på beräkningen av material som krävs på planeringsdatumet.

Eftersom produktionen inte är tidsplanerad vid tidpunkten för nedbrytning av huvudplanen används aktuellt datum som ungefärlig uppskattning av när artiklarna beräknas bli tillgängliga. Nedbrytningen kontrollerar om artiklarna är tillgängliga. Om artiklarna inte är tillgängliga det aktuella datumet genereras en planerad order och ett motval görs för den planerade ordern.

Om automatisk bekräftelse har ställts in för den planerade ordern, bekräftas den planerade ordern automatiskt för inköp eller produktion. Statusen för produktion ändras automatiskt till den status som angetts i den Begärd produktionsstatus i den Disponeringsgrupp formuläret.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill att material alltid betraktas behållning material.

Begränsad egenskap

Markera den här kryssrutan om du vill att jobbet ska innehålla egenskapskrav på.

Annullera kötid

Markera den här kryssrutan om du inte vill schemalägga kötid.

Annullera inställningar

Markera den här kryssrutan om du inte vill schemalägga tid.

Annullera process

Markera den här kryssrutan om du inte vill schemalägga körningen.

Annullera överlappning

Markera den här kryssrutan om du inte vill schemalägga överlappningstid.

Annullera transport

Markera den här kryssrutan om du inte vill schemalägga restiden.

Sent urval

Markera den här kryssrutan om du vill bearbeta nya produktionsorder om du ställer in batchbearbetning återkomma oändligt.

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Se även

Om finplanering

Jobb (formulär)

Ställ in kontrollparametrar för produktion

Tillverkningsorder (formulär)

Disponeringsgrupper (formulär)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).